הרשמה -  משתמש חדש

גולש/ת יקר/ה,

הרישום לאתר הנו ללא תשלום..

השימוש באתר דורש הרשמה קצרה.

האימייל ישמש להודעות ומידע שישלח מטסטמי בלבד.

באתר מוצעים קורסים שהלימוד בהם הנו חינם לחלוטין וכן קורסים לימודיים בתשלום.

אנו איננו מוסרים פרטים אישים לצד שלישי כלשהו, וכל הפרטים נשמרים חסויים אצלנו.

תנאי שימוש באתר

1. הרישום לאתר הנו ללא תשלום. השימוש והלימוד בקורסים השונים המוצעים הנם חינם או בקורסים מסויימים כרוכים ברכישת מנוי.
2. מסירת פרטים מלאים ונכונים בעת ההרשמה הנה חובה.
3. הדואר האלקטרוני, מספר הסלולרי, וכל פרטיכם האישיים לא יועברו לצד שלישי . ושמורים בטסטמי בלבד.
4. השימוש באתר כפוף בכל עת לתנאי השימוש באתר המופיעים בעמוד הראשי של האתר. במקרה של שינוי בתנאי האתר תמסר הודעה מראש.
5. אתר טסטמי שומר את הזכות לשלוח דואר גולשים . דואר זה ניתן להפסקה ו/או חידוש בכל עת על ידי המשתמש בעמוד הפרופיל האישי של המשתמש .

צור קשר

  • כתובת:המגשימים 18, פתח תקווה

  • טלפון: 073-229-5566

אנחנו בפייסבוק