יום עיון חיפה 17/12/19

היערכות לקראת 2020


"טסטמי ועוקץ מערכות" מתכבדות להזמינך באופן אישי להשתלמות מקצועית,

המוכרת ע"י לשכת רואי החשבון (7.5 שעות אקדמאיות), בנושא: 
היערכות לקראת 2020

יום עיון חיפה 17/12/19

08:30-09:00 התכנסות ורישום

09:00-09:30 פתיחה ועדכונים – יזהר נצר, מנהל טסטמי

09:30-11:00 כיצד להתמודד עם הממשק האחיד - היערכות לשנת 2020
                    מרצה:ירון הרן, מנכ"ל עוקץ פנסיה

11:00-11:30 הפסקה וארוחה קלה

11:30-13:00 תאונות עבודה ואובדן כושר עבודה - מרצה: עו"ד גלית קרנר

13:00-13:15 הפסקה 

13:15-14:00 סוגיות בתוכנות שכר - חגי גרינברג

14:00-15:30 סיומי העסקה ותקנות מיסוי - ענת קלדרון


***השתלמות זו מוכרת ב 7.5 שעות אקדמאיות - בלשכת רואי החשבון***ההשתלמות תתקיים ביום שלישי, 17/12/2019 ב 08:30       

בבית יוזמות, רח' בונה אליעזר 11, חיפהעלות ימי העיון לשנת 2019:

כמותסה"כ שעות אקדמאיות    מחיר (כולל מע"מ)הערות
יום עיון אחד7.5400 ש"ח 
שני ימי עיון15680 ש"חתשלום מראש, יש להירשם לכל יום עיון בנפרד.
חופשי שנתיכל השנה בכייף1,200 ש"חתשלום מראש, יש להירשם לכל יום עיון בנפרד.


בית יוזמות, רח' בונה אליעזר 11, חיפה

עלות ההשתתפות בימי העיון לשנת 2019:
כמות       שעות אקדמאיות       מחיר (כולל מע"מ) הערות
יום עיון אחד7.5400 ש"ח 
שני ימי עיון15  680 ש"ח      לנרשם אחד. תשלום מראש,
  יש להירשם לכל יום עיון בנפרד.
חופשי שנתי
1,200 ש"חתשלום מראש, 
יש להירשם לכל יום עיון בנפרד
.