יום עיון חיפה 18/11/19

פרקטיקה בין דיני עבודה למיסוי
בפיטורי עובד. רו"ח דוד בן הרויה


"טסטמי ועוקץ מערכות" מתכבדות להזמינך באופן אישי להשתלמות מקצועית,

המוכרת ע"י לשכת רואי החשבון (7.5 שעות אקדמאיות), בנושא:
פרקטיקה בין דיני עבודה למיסוי בפיטורי עובד
היערכות לשנת 2020.

יום עיון חיפה 18/11/19

08:30-09:00    התכנסות ורישום

09:00-09:30    פתיחה ועדכונים - חגי גרינברג

09:30-11:00    פרקטיקה בין דיני עבודה למיסוי בפיטורי עובד - מרצה: רו"ח דוד בן הרויה

11:00-11:30    הפסקה וכיבוד   

11:30-13:00    מילוי נכון של טופס 161/161 א' ואופציות לפורש - מרצה: רו"ח דוד בן הרויה

13:00-13:15    הפסקה   

13:15-14:00    היבטי הפרישה לפי צו הרחבה פנסיוני  - מרצה: רו"ח דוד בן הרויה

14:00-14:10    הפסקה   

14:10-15:30  
היערכות לשנת 2020 בביטוח לאומי. א.כ.ע הכנסות פטורות - מרצה: רו"ח דוד בן הרויה***השתלמות זו מוכרת ב 7.5 שעות אקדמאיות - בלשכת רואי החשבון***ההשתלמות תתקיים ביום שני, 18/11/2019 ב 08:30       

בבית יוזמות, רח' בונה אליעזר 11, חיפהעלות ימי העיון לשנת 2019:

כמותסה"כ שעות אקדמאיות    מחיר (כולל מע"מ)הערות
יום עיון אחד7.5400 ש"ח 
שני ימי עיון15680 ש"חתשלום מראש, יש להירשם לכל יום עיון בנפרד.
חופשי שנתיכל השנה בכייף1,200 ש"חתשלום מראש, יש להירשם לכל יום עיון בנפרד.


 בית יוזמות, רח' בונה אליעזר 11, חיפה  

עלות ההשתתפות בימי העיון לשנת 2019:
כמות       שעות אקדמאיות       מחיר (כולל מע"מ) הערות
יום עיון אחד7.5400 ש"ח 
שני ימי עיון15  680 ש"ח      לנרשם אחד. תשלום מראש,
  יש להירשם לכל יום עיון בנפרד.
חופשי שנתי
1,200 ש"חתשלום מראש, 
יש להירשם לכל יום עיון בנפרד
.