יום עיון חיפה 22/10/19

חידושים בדיני עבודה 2019
עם מיקי בן דב


"טסטמי ועוקץ מערכות" מתכבדות להזמינך באופן אישי להשתלמות מקצועית,

המוכרת ע"י לשכת רואי החשבון (7.5 שעות אקדמאיות), בנושא:
חידושים בדיני עבודה 2019
ותקנות חדשות במבנה אחיד

יום עיון חיפה 22/10/19

08:30-09:00 התכנסות ורישום

09:00-09:30 פתיחה ועדכונים – חגי גרינברג

09:30-11:00 תקנות חדשות מבנה אחיד. מרצה:ירון הרן, מנכ"ל עוקץ פנסיה

11:00-11:30 הפסקה

11:30-15:30 חידושים בדיני עבודה - 2019 . מרצה: מיקי בן דב***השתלמות זו מוכרת ב 7.5 שעות אקדמאיות - בלשכת רואי החשבון***ההשתלמות תתקיים ביום שלישי, 22/10/2019 ב 08:30       

בבית יוזמות, רח' בונה אליעזר 11, חיפהעלות ימי העיון לשנת 2019:

כמותסה"כ שעות אקדמאיות    מחיר (כולל מע"מ)הערות
יום עיון אחד7.5400 ש"ח 
שני ימי עיון15680 ש"חתשלום מראש, יש להירשם לכל יום עיון בנפרד.
חופשי שנתיכל השנה בכייף1,200 ש"חתשלום מראש, יש להירשם לכל יום עיון בנפרד.


 בית יוזמות, רח' בונה אליעזר 11, חיפה  

עלות ההשתתפות בימי העיון לשנת 2019:
כמות       שעות אקדמאיות       מחיר (כולל מע"מ) הערות
יום עיון אחד7.5400 ש"ח 
שני ימי עיון15  680 ש"ח      לנרשם אחד. תשלום מראש,
  יש להירשם לכל יום עיון בנפרד.
חופשי שנתי
1,200 ש"חתשלום מראש, 
יש להירשם לכל יום עיון בנפרד
.